Секоја чест за колегите од техничкиот оддел за освоениот технички чај

Тимска награда

Честитки за колегите од техничкиот оддел за освоената награда за технички тим , другите оддели ќе го следат нивниот пример.

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


Време на објавување: 23.01.2001